Nytt år med Medvind!

Gjennom høyt engasjement og godt samarbeid har prosjekt «Medvind» i to år fått unge mennesker ut i arbeid.

Annonse:

Det finnes unge mennesker som faller utenfor alle system og institusjoner. Dette er tøft for den enkelte, for de som står nært og det er kostbart for samfunnet over tid. Medvind ble startet opp i mars 2021 som et samarbeidsprosjekt mellom Brisk, Sparebanken Møre og AaFK. I etterkant har det være flere private bedrifter som har vært med å støtte prosjektet. Målet med prosjektet er å fange opp de som av ulike årsaker har havnet på sidelinjen i samfunnet, og hjelpe de ut i fast-lønnet arbeid eller utdanning.

- Det er viktig for oss å bruke vår posisjon som toppklubb til å gi tilbake til samfunnet. At vi gjennom Medvind hjelper unge som ikke er i jobb eller skole er viktig for oss. Gjennom to år med Medvind har vi i kraft av fotballen vært med på å endre hverdagen til mange unge mennesker, sier Kristin Herje Nørve, samfunnsansvarlig i AaFK.

Gjennom Medvind får deltakerne opplæring og arbeidsoppgaver som passer for hver enkelt, i tillegg blir de en del av et sosialt og faglig fellesskap sammen med andre unge voksne.

- Medvind er et viktig prosjekt både samfunnsmessig og for livskvaliteten til den enkelte. Vi har sett at vennskap knyttes og at deltakerne har blitt en gjeng som heier på hverandre. Flere møtes på kvelder og i helger for å være sammen. Dette viser at Medvind gjør mer enn å hjelpe deltakerne i arbeid, sier Mona Løseth i Medvind.

I løpet av de to årene med Medvind har en rekke unge mennesker fått en viktig bro inn mot samfunnet, og hjelp til å komme seg ut av det som av ulike grunner kan være en vanskelig periode eller situasjon. Ved inngangen til 2022 hadde Medvind 7 deltagere og i løpet av 2022 valgte 10 nye deltakere å starte i prosjektet. Av disse har 7 har kommet i lønnet arbeid, 1 har fått praksis og 1 har startet utdanning. Noen har sluttet i tiltaket og får videre oppfølging av helse mens de øvrige fortsetter i prosjektet.

Nå får de også Sparebanken Møre Arena med på laget. Medvind får dermed nytt lokale og vil holde til i hallen. Med ny samarbeidspartner med sin arena for arbeid, styrker det arbeidslinjen i prosjektet.

- I tillegg til det sosiale fellesskapet og arbeidstrening på Color Line stadion og Sparebanken Møre Arena, så har vi også hatt fokus på å gjøre hyggelige aktiviteter som kan bidra til økt fysisk aktivitet. Vi spiller padeltennis og går turer. Vi har også besøkt ByBadet, spilt bowling og trent på treningssenter. Andre aktiviteter har vært kurs rettet mot angst og depresjon, karriereveiledning, CV og søknad og øving til bilteori. Dette er noe vi vil fortsette med, og sannsynligvis vil vi fortsette å finne aktiviteter som kan bidra til samhold, fysisk aktivitet og øke sjansen for å lykkes i arbeidslivet, sier Løseth.

Vi har plass til flere! Er du mellom 18-30 år, og ikke er i jobb eller under utdanning? Har du et ønske om å komme i arbeid og ikke ha tilbud om offentlige arbeidsrettede tiltak? Varighet er inntil 2 år og det er kostnadsfritt å delta. Målet vårt er at alle som deltar i Medvind skal få fast jobb. Tenker du at dette kan være noe for deg eller noen du kjenner, ta kontakt med Mona eller Lars i dag.

Mona Løseth, tlf. 952 93 587 eller [email protected]

Lars Rabbevåg. tlf. 452 18 381 eller [email protected]

Fakta om Medvind

  • Prosjekt er for unge voksne i alderen 18-30 år som ikke er i utdanning eller jobb.

  • Man må ha et ønske om å komme i arbeid, og ikke ha et tilbud om offentlige arbeidsrettede tiltak.

  • Det er gratis å delta.

  • Prosjektet er et spleiselag fra næringslivet.

  • Å hjelpe unge ut i arbeid eller utdanning har en enorm samfunnsgevinst. Ikke bare for den enkelte men også økonomisk for samfunnet.

  • Prosjektet har løpende inntak av nye deltakere. Les mer her og meld deg på!

Annonse fra Eliteserien: