Nytt år med Medvind!

Gjennom høyt engasjement og godt samarbeid har prosjekt «Medvind» i to år fått unge mennesker ut i arbeid.

Annonse:

Det finnes unge voksne som faller utenfor alle system og institusjoner. Dette er tøft for den enkelte, for de som står nært og det er kostbart for samfunnet over tid. Medvind ble startet opp i mars 2021 som et samarbeidsprosjekt mellom Brisk, Sparebanken Møre og AaFK. I etterkant har det være flere private bedrifter som har vært med å støtte prosjektet. Målet med prosjektet er å fange opp de som av ulike årsaker har havnet på sidelinjen i samfunnet, og hjelpe de ut i fast-lønnet arbeid eller utdanning.

- Det er viktig for oss å bruke vår posisjon som toppklubb til å gi tilbake til samfunnet. At vi gjennom Medvind hjelper unge som ikke er i jobb eller skole er viktig for oss. Gjennom to år med Medvind har vi i kraft av fotballen vært med på å endre hverdagen til mange unge voksne, sier Kristin Herje Nørve, samfunnsansvarlig i AaFK.

Gjennom Medvind får deltakerne opplæring og arbeidsoppgaver som passer individuelt for hver enkelt, i tillegg blir de en del av et sosialt og faglig fellesskap sammen med andre unge voksne.

- Medvind er et viktig prosjekt både samfunnsmessig og for livskvaliteten til den enkelte. Vi har sett at vennskap knyttes og at deltakerne har blitt en gjeng som heier på hverandre. Flere møtes på kvelder og i helger for å være sammen. Dette viser at Medvind gjør mer enn å hjelpe deltakerne ut i arbeid, sier Mona Løseth i Medvind.

 

I løpet av de to årene med Medvind, har en rekke unge mennesker fått en viktig bro inn mot samfunnet, og hjelp til å komme seg ut av det som av ulike grunner kan være en vanskelig periode eller situasjon. Ved inngangen til 2022 hadde Medvind 7 deltagere og i løpet av det samme året, valgte 10 nye deltakere å starte i prosjektet. Av disse har 7 har kommet i lønnet arbeid, 1 har fått praksis og 1 har startet utdanning. Noen har sluttet i tiltaket og får videre oppfølging av helse mens de øvrige fortsetter i prosjektet.

Etter at Sparebanken Møre Arena ble med på laget, har Medvind fått nytt lokale og vil holde til i egne lokaler i hallen. Med ny samarbeidspartner på plass, med sin arena for arbeid, styrker det arbeidslinjen i prosjektet.

- I tillegg til det sosiale fellesskapet og arbeidstrening på Color Line stadion og i Sparebanken Møre Arena, så har vi også hatt søkelys på å gjøre hyggelige aktiviteter sammen, som vil bidra til økt fysisk aktivitet. Vi spiller padeltennis og går turer. Vi har også besøkt Bybadet, spilt bowling, og trent på treningssenter. Andre aktiviteter har vært kurs rettet mot angst og depresjon, karriereveiledning, CV og søknadsskriving, i tillegg til, teoriprøve øving, for de som har hatt behov for dette frem mot eget førerkort. Dette er noe vi vil videreføre, og sannsynligvis vil vi fortsette å finne aktiviteter som kan bidra til samhold, fysisk aktivitet, som igjen vil øke sjansen for å lykkes i arbeidslivet, sier Løseth

Vi har plass til flere! Er du en ung voksen mellom 18-30 år, og ikke er i jobb eller under utdanning? Da har du en mulighet til dette gjennom Medvind.

Medvin er et prosjekt med varighet inntil 2 år, og det er kostnadsfritt å delta. Målet vårt er at alle som deltar i Medvind skal få fast jobb. Tenker du at dette kan være noe for deg eller noen du kjenner, ta kontakt med Mona eller Lars i dag.

Mona Løseth, tlf. 952 93 587 eller [email protected]

Lars Rabbevåg. tlf. 452 18 381 eller [email protected]

Nysgjerrig på Medvind? Bruk 2 minutter og 40 sekunder på å bli mer kjent med prosjektet. Ser du ikke videoen kan du se den her.

Fakta om Medvind

  • Prosjekt er for unge voksne i alderen 18-30 år som ikke er i utdanning eller jobb.

  • Man må ha et ønske om å komme i arbeid, og ikke ha et tilbud om offentlige arbeidsrettede tiltak.

  • Det er gratis å delta.

  • Prosjektet er et spleiselag fra næringslivet.

  • Å hjelpe unge ut i arbeid eller utdanning har en enorm samfunnsgevinst. Ikke bare for den enkelte men også økonomisk for samfunnet.

  • Prosjektet har løpende inntak av nye deltakere. Les mer her og meld deg på!

Annonse fra Obos-ligaen: