medvind

Ett år med "Medvind"

Prosjektet «Medvind» kan i disse dager se tilbake på ett år med høyt engasjement, godt samarbeid mellom ulike parter og gode resultater.

Annonse:

Det handler om å få unge mennesker, som av ulike årsaker har havnet på sidelinjen i samfunnet, tilbake og ut i arbeid.

- I "Medvind" får ungdommene, med kyndig veiledning fra Brisk, være en del av et sosialt og faglig fellesskap sammen med andre unge voksne. Her får de også konkret opplæring og arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkelte i et spennende miljø rundt AaFK og Color Line Stadion, sier Linda Strømmen i Sparebanken Møre. En av de største bidragsyterne som har vært med helt fra starten for å få prosjektet opp og stå. 

Nå skal ett-års dagen markeres med skikkelig bursdagsselskap for alle involverte og selvfølgelig blir det besøk av spillere, festtaler, kaffe og kake 18. mars kl. 12.00-13.00 på Color Line Stadion.

Meld deg på bursdagsfeiringen her.

Leder for AaFK Samfunn Kristin Herje Nørve ser frem til å ikke bare markere jubileét men også å endelig kunne møtes.

- Det er klart vi merket at vi startet dette prosjektet midt i en pandemi. Heldigvis har man fått jobbet godt med prosjektet internt og holdt aktiviteten for deltakerne oppe, men det har vært vanskelig å gjøre noe utadrettet for å synliggjøre alt det positive som har skjedd, sier hun. 

Harald Valle fra Brisk, er en av de som jobber tettest på de unge voksne som er med i prosjektet. Han er overrasket over hvor raskt så mange av deltakerne har kommet seg ut i jobb. 

- Det viser at dette prosjektet er ei viktig bro inn mot samfunnet, og at deltakerne virkelig får verktøy som virker i den tiden de er her. Man får ei plan for dagen, være en del av et fellesskap og man blir sett. Det er kanskje noen av de viktigste faktorene for oss som mennesker. Det handler om hjelp til å komme seg ut av det som av ulike grunner kan være en vanskelig periode eller situasjon. Her får de bidra, og da snur vi hjulene sammen, sier han.

Fakta om "Medvind"

  • Prosjekt er for unge voksne i alderen 18-30 år som ikke er i utdanning eller jobb.

  • Man må ha et ønske om å komme i arbeid, og ikke ha et tilbud om offentlige arbeidsrettede tiltak.

  • Det er gratis å delta.

  • Prosjektet er et spleiselag fra næringslivet.

  • Å hjelpe unge ut i arbeid eller utdanning har en enorm samfunnsgevinst. Ikke bare for den enkelte men også økonomisk for samfunnet.

  • Til nå har 11 deltakere kommet seg ut i praksis/lønnet arbeid.

  • Prosjektet har løpende inntak av nye deltakere. Les mer her og meld deg på!

Annonse fra Obos-ligaen: