Medvind

Brisk, Sparebanken Møre og AaFK går sammen for unge som ikke er i jobb eller utdanning. Medvind er for deg som er mellom 18 og 30 år.

Annonse:

All foto: Håkon Haram, SMP Brand Studio.

Gjennom Medvind blir deltagerne en del av et sosialt og faglig fellesskap sammen med andre unge voksne. I første fase vil det bli gitt opplæring og arbeidsoppgaver som passer for hver enkelt på Color Line Stadion. Utviklingen fortsetter hos en av våre samarbeidspartnere. Målet er å få alle som deltar i Medvind ut i fast-lønnet arbeid eller utdanning. Medvind skal være en brobygger mellom deltagerne og næringslivet.

15_Medvind_HåkonLongvaHaram
Sammen blir vi sterkere for å kunne hjelpe flere.

Det er en stor andel unge som i disse dager er på vei til uførepensjon og det vil forsterke seg nå under og etter korona-krisen. AaFK ønsker å bruke vår posisjon til å være med på å utgjøre en forskjell for denne gruppen.

– AaFK ønsker å hjelpe de som står utenfor. Vi mener at Medvind kan være med på å endre hverdagen for mange og vi tror timingen er god, sier Samfunnsansvarlig Kristin Herje Nørve, som har stor tro på prosjektet

Deltagerne må ha et ønske om å komme i arbeid og ikke ha tilbud om offentlige arbeidsrettede tiltak. Varighet er inntil to år og det er kostnadsfritt å delta.

BRISK som har flere tiårs-erfaring med å få mennesker ut i arbeid, skal ha det daglige ansvaret for prosjektet med karriereveiledning, kvalifisering og oppfølging av de unge og oppfølging av arbeidsgivere som vil være med og gi de unge en jobb i sin bedrift. Prosjekt Medvind går i første omgang over to år og er gratis for deltakerne.

16_Medvind_HåkonLongvaHaram
Linda Strømmen fra Sparebanken Møre ser frem til å være en del av Medvind.

– For oss i Sparebanken Møre er dette et samfunnsnyttig og hjertevarmt prosjekt som spesielt i disse tider treffer ei sårbar gruppe i samfunnet. I likhet med AaFK og BRISK har vi et sterkt ønske om å bidra positivt til samfunnet og skape et godt og trygt sted å leve og bo for alle, og da må vi få med de som faller utenfor, sier Linda Strømmen, banksjef for handel og tjenesteytende næring.

Tenker du at dette kan være noe for deg eller noen du kjenner? Les mer her.


Annonse fra Eliteserien: