MOT

AaFK er stolt ambassadørlag for MOT. MOT bygger unge mennesker slik at de lettere håndterer problemer når de oppstår. MOT har en positiv tilnærming og har mer fokus på løsningen enn problemet.

Annonse:

MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot. MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker.

Dette gjøres gjennom MOT-konseptet med enkle livsverdier og skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner.

verdier

  • MOT til å leve

  • MOT til å bry seg

  • MOT til å si nei

Les mer om MOT

Sammen med MOT gjennomfører vi besøk hos ungdomsskoler i regionen. MOT bruker aktiviteter, øvelser, historier, billedlige beskrivelser og konkrete verktøy i sin formidling. 

 

Annonse fra Eliteserien: