AaFK Samfunn - en viktig satsing

Klubben skal synliggjøre sitt samfunnsansvar i samarbeid med Sparebanken Møre.

Annonse:

Foto:

Vi i AaFK er bevisst på vårt samfunnsansvar som toppklubb på Sunnmøre. Vi skal være samlende for hele Sunnmøres befolkning. AaFK er ikke bare spillerne og ansatte, men alle oss på Sunnmøre. Det er «vi» som er AaFK.

- AaFK betyr mye for mange, og vi ønsker å bruke vår posisjon til å fremstå som mer enn en fotballklubb. Med fotballen som verktøy skal vi engasjere, samle og inkludere ulike deler av samfunnet.

Det sier Kristin Herje Nørve, arrangements- og samfunnsansvarlig i Aalesunds Fotballklubb.

Det at vi nå skal synliggjøre samfunnsansvaret som klubben tar, og videreutvikle det, blir en spennende satsing inn i 2021.

— Geir S. Vik, klubbdirektør
Hun har fått ansvar for AaFK Samfunn, som består av fire hovedprosjekter:

Vi skal bruke FNs Bærekraftsmål som strategiske veivisere.
Vi skal bruke FNs Bærekraftsmål som strategiske veivisere.
  • Action Now; Gjennom FNs Bærekraftsmål utvikler vi klubb, bedrifter og mennesker for et bedre fellesskap.
  • AaFK Gatelag; Lavterskeltilbud for alle med utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse.
  • Samfunnsansvar; Barn, unge og voksne som trenger veiledning eller støtte i livet.

Fjerde hovedprosjektet lanseres innen kort tid.

I tillegg hører en rekke underprosjekter til under AaFK Samfunn, hvor klubben samarbeider med ulike aktører:

  • MOT
  • Scoringsbonus
  • #STOPP
  • PRIDE
  • KidZone

Sparebanken Møre har vært svært viktig for oss i videreutviklingen av AaFK Samfunn. Vi er svært takknemlig for å ha en slik partner med på denne satsningen, sier Geir S. Vik.

Både Geir og Kristin ser fram til å synliggjøre alt det gode arbeidet AaFK gjør innen samfunnsansvar.

- Nylig ble aafk.no/samfunn lansert, hvor vi samler alt som omhandler AaFK Samfunn. De nye nettsidene forteller mye om samfunnsansvaret klubben tar, forteller Kristin.

Annonse fra Eliteserien: