Stiftelsen av Aalesunds Fotball Klubb

Annonse:

25. juni 1914

I Ålesund fikk man den første innføring i fotballspillet av tyske gaster som gjestet byen og de to første klubbene så dagens lys i 1914. Sportsklubben Rollon ble stiftet 20. februar og Aalesunds Fotballklubb den 25. juni. Stiftelsen var et resultat av et behov, eller om man vil, en følge av den vind fotballsporten hadde fått i seilene landet over.
 
Og tilfellet ville at en av pionerene i norsk fotball, den da 23 år gamle Georg Hansen, som senere tok navnet Georg Haller, våren 1913 flyttet til Ålesund. Fra skoledagene hadde han spilt fotball i Tønsberg. I 1909 kom han til Oslo og meldte seg inni Frigg. Han ble klubbens formann i 1910 og året etter ble han valgt til sekretær i Oslo Fotballkrets og i 1912 kasserer i Norges Fotballforbund. 

Tanken om en fotballklubb hadde vært sterkt diskutert i Aalesunds Mercantile Forening, en forening av underordnede merkantile funksjonærer, som i 1914 hadde stor tilslutning og spilte en betydelig rolle i byens foreningsliv. På stiftelsesmøtet ble klubben Aalesunds Fotballklub etablert og Georg Haller valgt som klubbens første formann. Følgende personer undertegnet protokollen ved klubbens konstituerende generalforsamling: Georg Haller, Olaf Ingebrigtsen, Emil Mogstad, Alf Mogstad, Anders Todal, Rasmus Eck Olsen, Lars Riise-Hansen, Harald Hagen, Edvard Skugvik, F. Guldbrandsen, Ove Hamre, Leif Olsen, Rolf Muriaas, Arne Torvig og Hugo Hamre. 


Stiftelse av fotballkrets
Den 28. juni møttes representanter fra seks klubber og stiftet fylkets første fotballkrets. Lagene var Nordlandets Sportsklubb, Ynglingeforeningen (senere Braatt), Kristiansund Fotballklubb, International (senere Molde FK), Sportsklubben Rollon og AaFK. Det oppsto imidlertid uenighet da et seriespill skulle foreslås. Fra klubbene i Nordmøre og Romsdal ble det foreslått at de seks lagene skulle deles inn i A- og B-klasse, der AaFK og Rollon skulle utgjøre B-klassen sammen med de andre lagenes B-lag. Dette satte gemyttene i kok og representantene fra ålesundsklubbene framsatte motforslag som gikk ut på at det skulle spilles kvalifiseringskamper om hvilke fire lag som skulle ha retten til å spille i A-klassen. Etter hvert besinnet man seg og kom omsider fram til følgende forslag som fikk flertall med stemmene fra Molde og Ålesund:
Dette første aar spiller kredsens 6 klubber mot hinanden efter pointssystemet, hvorefter de 4 bedste for næste aars vedkommende utgjør kredsens A-klasse(…). 

Som en kuriositet kan det i denne sammenheng er det litt artig å peke på at lagene i A-klasen det første året, etter ”opprensingsrunden”, var unnagjort kom til å bestå av begge ålesundslaga, samt International fra Molde og Ynglingeforeningen fra Kristiansund.
Annonse fra Obos-ligaen: