Vi har fortsatt en vei å gå...

Under de syv fokusområdene har vi beskrevet hva som gjøres i klubben i dag. Det at vi legger frem hva vi gjør betyr ikke at vi er tilfreds og lener oss tilbake. Vi vil forbedre oss på alle områder, i tillegg til de områdene som vi fortsatt har en veg å gå.

Annonse:

Noen av de områdene er:

Enviroment (Miljø)

 • 60% av vårt co2 utslipp kommer fra publikumsreiser knyttet til kamp.
 •  Color Line stadion ligger et stykke fra kollektivstopp, og dette gjør at mange fortrekker bil for reise til og fra stadion.
 • Se på tiltak for å kunne produsere egen energi.
 • Redusere antall kilo plast som leveres fra klubb.
 • Redusere giveaways av plast og lav kvalitet som bidrar til overforbruk.
 • Redusere matsvinn både på kampdag og i hverdagen.
 • Vi må bli bedre på kildesortering.
 •  Vi har et høyt forbruk av klær som er nederst på "næringskjeden" for tekstil. Hva kan vi gjøre med dette?
 • Vi har kunstgressbane med gummigranulat. Selv om vi har gode rutiner rundt gummigranulat er dette en stor utfordring. Ny EU-restriksjon gjør at en endring framtvinges, og vi må finne den beste løsningen der vi møte det nye regelverket og samtidig har gode baneforhold for våre spillere i alle aldere.

Sosial (Sosialt)

 • Som toppklubb har vi en unik mulighet til å bidra til et mer inkluderende samfunn. Det er viktig at vi er bevisst på våre prioriteringer slik at denne muligheten blir benyttet til sitt fulle. Dette innebærer dessverre at vi ikke kan ta del i alle gode forespørsler vi får.
 • Det at det fortsatt skjer hets på bakgrunn av kulturell bakgrunn eller seksuell legning må vi få bort.
 • Fotball har i mange år vært mannsdominert. Gjennom samarbeidet med AaFK Fortune skal vi over tid være med på å skape like gode muligheter for jenter og gutter.

Governance (Styring)

 • Påvirkningskraften vi har gjennom fotballen må utnyttes ikke bare av oss, men av andre som jobber aktivt med bærekraft. Da må vi være en attraktiv samarbeidspartner.
 • Få formidlet arbeidet vi gjør innenfor bærekraft og nå ut med kunnskapen vi har for idrett og bærekraft i praksis, ut til andre klubber og aktører.
 • Som fotballklubb er det lett å bli beskyldt for å ikke ha fokus på fotball, men på "alt annet". Vi må bruke vår posisjon til påvirkning og endring uten at det går ut over det faktum at det er toppfotball som er vårt hovedfokus.
Annonse fra Obos-ligaen: