Privat_offentlig samarbeid for bedre lokalsamfunn

7. Samarbeid for bedre lokalsamfunn

Fokusområde nr. 7 - Privat og offentlig samarbeid for et bedre lokalsamfunn.

Annonse:

Governance (Styring)

Etablere robuste rutiner og samarbeid for etterrettelighet. Vi jobber sammen på tvers av klubber, næringsliv og andre aktører og etablerer robuste partnerskap.

Gjennom toppklubbene og ligaene sin kraft skal vi jobbe for å redusere investeringsrisiko, øke skaleringsevne av viktige aktiviteter og sikre kontinuerlig utforskning av relevante samarbeid.

Tiltak i Aalesunds Fotballklubb 2023:

Framtidslaben Ålesund

AaFK har siden høsten 2020 vært samarbeidspartner i Framtidslaben (United Future Lab Norway). Framtidslaben har partnarskap mellom aktører fra privat næringsliv, akademia og offentlig sektor. Målet er å bidra til å nå FNs berekraftsmål. Les mer om Framtidslaben her.

Innenfor eller utenfor?

Hvordan blir alle en del av fremtidens samfunn? Det er vi med på å jobbe for gjennom samarbeid mellom personer som opplever utenforskap, personer som jobber med å forebygge utenforskap og med personer som brenner for temaet. Gjennom arbeidet med ambisjon nr. 3 - Arena for inkludering, tar vi med oss mange erfaringer inn i arbeidet med å forebygge utenforskap. Innenfor eller utenfor arrangeres under The North West i Ålesund og er en fin arena for å knytte kontakt med personer og bedrifter/organisasjoner som jobber med det samme.

I kraft av fotballen

Som toppklubb har vi et stort nettverk og god påvirkningsevne både mot næringslivet og mot enkeltpersoner. AaFK som samarbeidspartner kan være med på å øke synligheten til ulike prosjekter. Vi er vår posisjon bevisst og bidrar til at gode prosjekter kan få enda mer synlighet. Vi er først og fremst en fotballklubb, men ønsker å bidra der vi kan for å øke skaleringsevnen av viktige aktiviteter.

UEFA Policy:
Nr. 9: Climate and advocacy

 

Annonse fra Obos-ligaen: