6. Kunnskapsdeling

Fokusområde nr. 6 - Ansvarlig styring og kunnskapsdeling i toppfotballen.

Annonse:

Governance (Styring)

Etablere robuste rutiner og samarbeid for etterrettelighet. Vi jobber sammen på tvers av klubber, næringsliv og andre aktører og etablerer robuste partnerskap.

Kontinuerlig øke kunnskap på relevante bærekraftsområder for å sikre en oppdatert og effektiv organisasjon i henhold til bærekraftsstrategi. Klubbene skal sikre en ansvarlig styring tuftet på Åpenhetsloven og gode verdier.

Tiltak i Aalesunds Fotballklubb 2023:

Samfunnsansvarlig i klubben

Siden 2021 har AaFK hatt en samfunnsansvarlig i klubben. Som toppklubb i en region med strekt fokus på bærekraftsarbeid og FNs Bærekraftsmål var dette en viktig satsning. Vi ønsket å bruke kraften som er i fotballen til å kunne ta et stort samfunnsansvar. 

Piloten - Fotball for målene

I arbeidet med fotball for målene har AaFK vært deltagende i arbeidsgrupper og deltatt aktivt i utviklingen av piloten. Vi har delt åpent om våre erfaringer knyttet til AaFK Samfunn og arbeidet med FNs Bærekraftsmål. Samfunnsansvarlig i AaFK er fortsatt med i arbeidet for å videreutvikle fotball for målene og fellestiltak for ligaene.

Deling av erfaring og kompetanse

AaFK ønsker å være med på å gjøre arbeid med FNs Bærekraftsmål tilgjengelig for alle. Vi ønsker å inspirere andre til å være med på å gjøre en forskjell. Vi vil gjøre vårt arbeid synlig, slik at andre kan hente inspirasjon fra oss, og videreutvikle tiltak vi gjør i dag. Slik kan vi alle bli bedre, og vi kan hente inspirasjon fra andre. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

UEFA Policy:
Nr. 9: Climate and advocacy

 

Annonse fra Obos-ligaen: