Klimapositive stadioner

Ambisjon nr. 1 - Nye standarder for klimapositive stadioner.

Annonse:

Environment (Miljø)

Et felles krafttak for å redusere ligaenes fotavtrykk. Vi utvikler og etablerer standarder for toppfotballen sin påvirkning på ytre miljø og gjennom hele verdikjeden.

For ligaene skal vi kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 og med sikte på å oppnå nullutslipp for karbongasser innen 2040. Vi må sørge for en betydelig reduksjon av direkte og indirekte utslipp og tilrettelegge for reduksjon av indirekte utslipp på innkjøp og salg av varer og tjenester (ambisjon 2).

Tiltak i Aalesunds Fotballklubb 2023:

Redusere bruk av fossilt drivstoff

 • AaFK gikk i 2023 inn ny samarbeidsavtale med Auto 88. En sentral del av avtalen er at alle som inngår leiebilavtale gjennom klubben skal kjøre elbil. I tillegg har vi byttet ut klubbens varebil til elbil.
 • Skal du kjøre bil oppfordrer vi spillere og ansatte til å samkjøre der det er mulig.

Redusere strømforbruk

 • Flomlys i LED gir ca. 40% redusert strømforbruk i forhold til tidligere. 
 • Begrenset bruk av flomlys og reklameboards utenfor arrangement. Lysstyrke stilles så lavt som mulig innenfor gjeldene retningslinjer.
 • Banen varmes opp av overskuddsvarme fra Tafjord Kraftvarme.
 • Kontinuerlig overgang til LED i alle lokaler på Color Line Stadion. Forventet fullført i 2026.
 • Varmegjenvinning på ventilasjon.
 • Redusere bruk av varmtvann gjennom fokus på kortere dusjer.

Håndtering av gummigranulat

 • Color Line Stadion har kunstgressbane og er derfor en del av problemet med gummigranulat, men det er tilrettelagt for at gummigranulaten ikke skal komme ut av anlegget.
 • Alle sluker er tettet med duk.
 • Begge utgangene fra banen til garderober er utstyrt med koster.
 • Slukene i dusj tømmes for gummigranulat og tilbakeføres til banen. 
 • Snø tas ikke ut av stadion.

Miljøfyrtårn

 • Color Line Stadion er Miljøfyrtårn sertifisert.
 • Tilrettelagt for kildesortering og miljøtiltak.

UEFA policy:
Nr. 9: Climate and advocacy
Nr. 11: Infrastructure sustainability

 

Annonse fra Eliteserien: