1. Klimapositive stadioner

Fokusområde nr. 1 - Nye standarder for klimapositive stadioner.

Annonse:

Environment (Miljø)

Et felles krafttak for å redusere ligaenes fotavtrykk. Vi utvikler og etablerer standarder for toppfotballen sin påvirkning på ytre miljø og gjennom hele verdikjeden.

For ligaene skal vi kutte klimagassutslipp med 55% innen 2030 og med sikte på å oppnå nullutslipp for karbongasser innen 2040. Vi må sørge for en betydelig reduksjon av direkte og indirekte utslipp (Scope 1 & 2) og tilrettelegge for reduksjon av indirekte utslipp på innkjøp og salg av varer og tjenester (Scope 3).

Tiltak i Aalesunds Fotballklubb 2023:

Redusere bruk av fossilt drivstoff

 • AaFK gikk i 2023 inn ny samarbeidsavtale med Auto 88. En sentral del av avtalen er at alle som inngår leiebilavtale gjennom klubben skal kjøre elbil. I tillegg har vi byttet ut klubbens varebil til elbil.
 • Color Line Stadion har åtte elbilladere tilgjengelig for publikum på nordsiden av stadion.
 • Skal du kjøre bil oppfordrer vi spillere og ansatte til å samkjøre der det er mulig.

Redusere strømforbruk

 • Flomlys i LED gir ca. 40% redusert strømforbruk i forhold til tidligere. 
 • Begrenset bruk av flomlys og reklameboards utenfor arrangement. Lysstyrke stilles så lavt som mulig innenfor gjeldene retningslinjer.
 • Banen varmes opp av overskuddsvarme fra Tafjord Kraftvarme.
 • Kontinuerlig overgang til LED i alle lokaler på Color Line Stadion. Forventet fullført i 2026.
 • Varmegjenvinning på ventilasjon.
 • Redusere bruk av varmtvann gjennom fokus på kortere dusjer.

Håndtering av gummigranulat

 • Color Line Stadion har kunstgressbane og er derfor en del av problemet med gummigranulat, men det er tilrettelagt for at gummigranulaten ikke skal komme ut av anlegget.
 • Alle sluker er tettet med duk.
 • Begge utgangene fra banen til garderober er utstyrt med koster.
 • Slukene i dusj tømmes for gummigranulat og tilbakeføres til banen. 
 • Snø tas ikke ut av stadion.

Miljøfyrtårn

 • Color Line Stadion er Miljøfyrtårn sertifisert.
 • Tilrettelagt for kildesortering og miljøtiltak.

UEFA policy:
Nr. 9: Climate and advocacy
Nr. 11: Infrastructure sustainability

 

Annonse fra Obos-ligaen: