Hva er Fotball for målene?

Fotball for målene - Norsk fotball samarbeider med FN om bærekraft.

Annonse:

I 2022 etablerte FN initiativet «Football For The Goals» med norsk fotball som pilot. Norsk fotball jobber målrettet med bærekraft i pilotprosjektet i samarbeid med FN. Dette er en del av FNs videre arbeid for at fotballen skal være en driver for en mer bærekraftig fremtid. «Fotball for målene» er nå etablert som et FN-initiativ. Les mer om Fotball for målene (Football For The Goals) her

Norsk fotball er nå samlet om én ambisjon og én felles bærekraftstrategi som gjelder for både topp og bredde. Målet er å oppnå adferdsendring og bærekraftig praksis internt i fotballen. Dette er utgangspunktet når Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, spillerorganisasjonen NISO og mediepartner TV 2 skal jobbe sammen om pilotprosjektet.

Målet for Fotball for målene er todelt:

  1. Fotballen skal drive mer bærekraftig
  2. Fotballen skal øke folks kjennskap og bevissthet til FNs bærekraftsmål.

Gjennom arbeidsgrupper der Aalesunds Fotballklubb var representert har fotballen i samarbeid utarbeidet syv fokusområder:

Klima og miljø (Enviroment)
Redusere klimagassutslipp fra klubbdrift
Redusere klimagassutslipp fra arrangementer

Sosial bærekraft (Sosial)
Inkludering
Likestilling
Helse

Styring (Governance)
Ansvarlig styring internt i fotballen
Samarbeid og partnerskap eksternt

aafk.no/samfunn er det satt opp en oversikt som viser hva som gjøres innenfor de syv fokusområdene i klubben i dag. Vi har forpliktet oss til å jobbe målrettet for å utvikle oss innenfor disse områdene, og skal jobbe målrettet fremover for å forbedre oss innenfor disse områdene.

- Klubbene i Toppserien og Eliteserien har gått foran i arbeidet med å sette tydelige mål og tiltak i sitt bærekraftsengasjement. De tiltakene som toppklubbene nå setter i gang gjennom Fotball for målene kan bli til inspirasjon for fotballen lokalt, men også for fotballen globalt forteller fotballpresident Lise Klaveness.
- Klubbene i Toppserien og Eliteserien har gått foran i arbeidet med å sette tydelige mål og tiltak i sitt bærekraftsengasjement. De tiltakene som toppklubbene nå setter i gang gjennom Fotball for målene kan bli til inspirasjon for fotballen lokalt, men også for fotballen globalt forteller fotballpresident Lise Klaveness.

Har du spørsmål angående Fotball for målene kan du ta kontakt med Kristin Herje Nørve, samfunnsansvarlig i AaFK.

Annonse fra Obos-ligaen: