5. Helse gjennom aktivitet

Fokusområde nr. 5 - Bedre fysisk og mental helse gjennom aktivitet tilpasset flere.

Annonse:

Social (Sosiale)

Bruke toppklubbenes rolle lokalt og regionalt til å styrke samfunnet og fotballen i sin region. Vi samarbeider og etablerer program og tiltak for å ivareta økt deltakelse i fotballen, samfunnet og arbeidslivet for alle.

Gjennom toppklubbene sin posisjon skal det stimulere s til aktivitet som gir helseffekter, fysisk og mentalt.

Tiltak i Aalesunds Fotballklubb 2023:

Flere i helsebringene aktivitet gjennom tilbud i klubben

 • Øke andel mennesker som er i aktivitet som gir bedre psykisk og fysisk helse gjennom:
  • AaFK Gatelag
  • Medvind
  • Frivillige i klubben
 • Arrangere fotballcup for barn i alderen 6 - 12 år.
 • Arrangere fotballskoler i skoleferier der annen aktivitet er tatt bort.
 • Klubbesøk der alle A-lagsspillere er med og holder fotballøvelser som tilpasses både barn som spiller fotball, og de som ikke spiller organisert fotball.
 • Fysisk og psykiske helseeffekter gjennom tiltak med fanmobilitet der vi får flere til å velge gå og sykkel fremfor andre transportmiddel.

Markering av verdensdagen for psykisk helse

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse markeres dette på Color Line Stadion med flere aktiviteter. Alle lavterskel aktivitetstilbud i regionen inviteres inn for å synliggjøre sitt arbeid. I tillegg til program fra scene serveres det god mat og det arrangeres fotballturnering for lag med fokus på psykisk helse. Her stiller bl. a. vårt eget Gatelag, AaFK Legende, Politiet og vår viktige samarbeidspartner Sparebanken Møre.

Markering av verdens overdosedag

Verdens overdosedag er for å minnes de vi har mistet, og for å dele kunnskap om overdose. AaFK Gatelag og spillere fra A-laget deltar på markeringen i Ålesund Sentrum for å dele informasjon og historier om hva en kan være med på gjennom gatelaget. Vi ønsker å vise at AaFK Gatelag kan fylle dagen med noe nytt.

UEFA Policy:
Nr. 5: Helth and Well-being

Annonse fra Obos-ligaen: