3. Arena for inkludering

Fokusområde nr. 3 - Fotballen som arena for inkludering.

Annonse:

Social (Sosiale)

Bruke toppklubbenes rolle lokalt og regionalt til å styrke samfunnet og fotballen i sin region. Vi samarbeider og etablerer program og tiltak for å ivareta økt deltakelse i fotballen, samfunnet og arbeidslivet for alle.

Toppfotballen skal jobbe for null hets på bakgrunn av kulturell bakgrunn eller seksuell legning. Klubbene skal skape tilbud for aktivitet og mulighet til å komme i jobb for utsatte grupper. Gjennom frivillighet skal klubbene skape inkluderende felleskaper i sine lokalsamfunn.

Tiltak i Aalesunds Fotballklubb 2023:

Videreutvikling av AaFK Gatelag

 • Hjelpe flere personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse gjennom AaFK Gatelag.
 • Øke antall spillere på AaFK Gatelag.
 • Øke andelen jenter på laget til stabilt 20%.
 • Hjelpe flere spillere med arbeidstrening og overgang til lønnet arbeid.
 • Mer informasjon om AaFK Gatelag her.

Arbeidstrening i Medvind

 • I samarbeid med Brisk og Sparebanken Møre opprettet AaFK Prosjekt Medvind i 2021.
 • Medvind hjelper unge voksne som står uten arbeid med å komme ut i lønnet arbeid eller utdanning.
 • Siden prosjektets oppstart har over 20 personer kommet ut i arbeid.
 • Les mer om Medvind her.

Redusere hets i fotballen

 • Fotballen er for alle uansett hudfarge, legning og religion.
 • Gjennom arbeidet med #STOPP jobber vi for å stoppe hets. #STOPP kampanjen markeres i kamparrangementene og vi holder foredrag for å øke bevisstheten til unge fotballspillere.
 • Ved rasisme og hets skal felles plan for håndtering av episoder i toppfotballen benyttes. 

MOT ambassadørlag

 • MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot.
 • MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.
 • Sammen med MOT gjennomfører vi besøk hos ungdomsskoler i regionen. 

Skape positivt fellesskap gjennom frivillig engasjement i AaFK

 • Vi har en lang tradisjon med ei stor gruppe av fantastiske frivillige. For å kunne gjennomføre store kamparrangement er vi avhengig av god hjelp fra mange frivillige.
 • Som frivillig hjelper du ikke bare klubben du blir også en del av et sosialt fellesskap.
 • AaFK har oppgaver innenfor de fleste fagfelt, og som frivillig kan du lære nye arbeidsområder, bli kjent med flere mennesker og oppleve mestringsglede. 
 • Les mer om det å være frivillig her.

UEFA Policy:
Nr. 3: Equality and Inclusion

Annonse fra Obos-ligaen: