Deltakende bedrifter i 2021

Dette er bedriftene som er med på bærekraftsprosjektet Action Now - forretning for framtiden

Annonse:

I 2021 går Aalesunds FK i front for et felles bærekraftsprosjekt med næringslivet i regionen. Sammen med rådgivnings- og revisjonsfirmaet, BDO skal det gjennomføres fem workshoper gjennom året. Prosjektets målsetning er å bidra til konkret handling for bærekraftig utvikling av regionen og samtidig å gjøre deltakende virksomheter bedre rustet for framtiden, gjennom økt konkurransekraft, nye forretningsmuligheter og styrkede forutsetninger for fremtidig rekruttering. 

I linkene til høyre ligger presentasjon av bedriftene som er med på Action Now - forretning for framtiden. 

I tillegg til deltakende bedrifter er United Future Lab Norway (Ålesund Framtidslab) og Møre og Romsdal Fylkeskommune med på laget og bidrar med innhold og fagkompetanse. 

Her passer Action Now perfekt inn – en drømmearena for oss å være med på og støtte opp om.

— Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal Fylkeskommune
Gjennom satsningen «Berekraftfylket» har Møre og Romsdal Fylkeskommune forpliktet seg til å jobbe for en berekraftig utviking i hele fylket, ikke bare i fylkeskommunen. Ole Helge Haugen i Møre og Romsdal Fylkeskommune forteller at fylkets satsning hviler på fire pilarer, der den ene er «Mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling».  

Oversikt deltakere

 

Annonse fra Obos-ligaen: