Bærekraftprosjekt med BDO

Aalesund FK etablerer nå et bærekraftsprosjekt i samarbeid med BDO. Vi vil gå fra ord til handling sammen med flere bedrifter på Sunnmøre.

Annonse:

Prosjektets målsetning er å bidra til konkret handling for bærekraftig utvikling av regionen og samtidig å gjøre deltakende virksomheter bedre rustet for framtiden, gjennom økt konkurransekraft, nye forretningsmuligheter og styrkede forutsetninger for fremtidig rekruttering.

Deltagelse i GI ALT prosjektet ga oss en viktig dytt i riktig retning, samt større fokus på konsernets bærekraftsarbeid. Dette ved å tidlig velge hvilke bærekraftmål vi ønsker å ta tak i og konkrete prosjekt som gjør at vi kan bidra å gjøre en forskjell

— Ellisiv Løvold, Løvold Solution, deltager hos Bodø/Glimt

Gjennom prosjektet «GI ALT» ble vi bedre kjent med vår egen bedrifts leveranseområder innenfor bærekraft og vi fikk også inspirasjon til å utvikle nye forretningsmuligheter

— Tom Erlend Kristiansen, Nordkontakt, deltager hos Bodø/Glimt
Prosjektet skal resultere i en overordnet bærekraftsstrategi for den enkelte virksomhet, med målsettinger, bærekraftsløfter og konkrete tiltak som skal iverksettes. 

Aalesunds Fotballklubb går i front for et felles bærekraftsprosjekt med næringslivet i regionen. Målet er å mobilisere 15-20 bedrifter som skal jobbe sammen om bærekraftig strategi- og forretningsutvikling, i egen bedrift. Bedriftene vil delta på fellessamlinger og få 1:1-rådgivning fra BDO til internt arbeid underveis. Gjennom felles arbeidsøkter og samhandlingsarena skal vi skape engasjement og motivasjon, og bidra til konkret handling for bærekraftig utvikling.

Med FNs bærekraftsmål som utgangspunkt vil bedriftene få en unik mulighet til:

Tar din bedrift ballen?
Tar din bedrift ballen?
  • Jobbe med bærekraftig strategi- og forretningsutvikling på en strukturert måte og basert på anerkjent metode.
  • Styrke egen bedrift og konkurransekraft gjennom strategisk arbeid med bærekraftig utvikling.
  • Etablere samarbeid på tvers av bedriftene med fokus på konkrete forretningsmuligheter.
  • Gjøre bærekraft til noe konkret og relaterbart for seg og sine interessenter.
  • Bli en del av et unikt nettverk av lokale bedrifter som sammen ønsker å gå fra ord til handling.
  • Dele sine suksesshistorier med omverden gjennom AaFK.

Bærekraft settes på dagsorden gjennom AaFK, og skal bidra til bevisstgjøring av en bredere del av befolkningen, samt mobilisere næringslivet til konkret handling og samarbeid.

Interessert i å delta?
Send en mail med "Bærekraft" til arrangements- og samfunnsansvarlig Kristin Herje Nørve.

 

Annonse fra Eliteserien: