Næringsforeningen Ålesundregionen

Om Næringsforeningen Ålesundregionen

Næringsforeningen - Ålesundregionen har eksistert siden 1847 og er en av Norges eldste næringsforeninger. Vi er en bransjeuavhengig forening, og har i dag en medlemsmasse på ca. 200 medlemmer fra næringslivet i regionen.

Vi jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.
Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør, og vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon som nyhetsbrev og tilstedeværelse i sosiale medier. Næringsforeningen deltar også i ulike forum som arbeider med næringspolitiske spørsmål.

Hvorfor vi er partner i Aalesunds Fotballklubb

Vi i Næringsforeningen arbeider for at Ålesundregionen skal være en attraktiv bo -og arbeidsregion. Da er Ålesund fotballklubb en naturlig samarbeidspartner for oss. Det er styrkende for regionen og felleskapet å ha en sterk fotballklubb som knytter regionen sammen og skaper gode opplevelser for alle som bor her. Ålesund fotballklubb er en av de sterkeste kulturbærerne vi har i regionen, og er gode på å skape felleskap og tilhørighet. Dette er egenskaper som er svært viktige når vi i fellesskap skal skape Norges mest attraktive næringsregion!

FAKTA