Container Consult AS

Om Container Consult AS

Container Consult AS ble etablert i 1975 i Ålesund, og har siden vært en aktør i bransjen som tenker innovativt og offensivt. Vi har utplassert ca.600 containere hos både bedrifter og private på Sunnmøre. I tillegg , så har vi også lagercontainere for utleie.

Hvorfor vi er partner i Aalesunds Fotballklubb

Vi mener det er viktig å støtte Aafk og det samfunnsansvaret klubben viser utenfor banen.

FAKTA