- Må bli bedre på flere områder

En grundig evaluering av sesongen 2020 er i gang.

Annonse:

Foto: NTB / Bildbyrån / Srdan Mudrinic

- Hele klubben evalueres i disse dager gjennom ærlige samtaler, dybdeintervjuer og gode diskusjoner. Selvfølgelig er interne ressurser involvert. Samtidig er det viktig for oss å understreke at vi også bruker eksterne krefter som kjenner klubben godt i denne viktige evalueringen. Dette har vært viktig i evalueringsarbeidet, sier styreleder Jan Petter Hagen.

Sportssjef Bjørn Erik Melland (t.v.), daglig leder Geir S. Vik og styreleder Jan Petter Hagen på Color Line Stadion i 2017. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB
Sportssjef Bjørn Erik Melland (t.v.), daglig leder Geir S. Vik og styreleder Jan Petter Hagen på Color Line Stadion i 2017. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

- Før sesongen hadde AaFK fire konkrete mål

— Klubbdirektør Geir S. Vik

Mål og rammebetingelser

- Før sesongen hadde AaFK fire konkrete mål, forteller klubbdirektør Geir S. Vik.

- Det overordnede målet for sesongen var å stå i Eliteserien. I tillegg skulle spillet og spillere videreutvikles. Salg av spillere var også et mål, dette for å styrke økonomien og den videre satsingen. Klubben hadde også som mål at klubbutviklede spillere skulle være gode nok til å ta plass i førsteelleveren, sier Geir.

Klubbdirektør Geir S. Vik, intervjues etter eliteseriekampen mellom Aalesund og Strømsgodset på Color Line Stadion.Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB
Klubbdirektør Geir S. Vik, intervjues etter eliteseriekampen mellom Aalesund og Strømsgodset på Color Line Stadion.Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Flere rammebetingelser hadde innvirkning på forberedelsene og gjennomføringen av sesongen. Den økonomiske situasjonen i klubben er en viktig rammebetingelse. Med utbruddet av koronaviruset tidlig i 2020 ble håndteringen av situasjonen rundt denne også en betydelig rammefaktor.

- Økonomi er naturlig nok en av rammebetingelsene vi må forholde oss til. Det har vært tøffe prosesser over flere år for å få et konkurransedyktig budsjett i havn. Evalueringen slår likevel klart fast at de økonomiske forutsetningene ved inngangen til sesongen var gode nok til å nå målsetningene for sesongen, sier Geir.

Sportslig leder Bjørn Erik Melland legger til at sport er bevisst på at de må levere resultater, underholde og utvikle spillere for å bidra til at økonomien i AaFK skal bli bærekraftig i årene framover. Dette for å kunne investere i spillerstall, infrastruktur, nye funksjoner og kompetanse som må til for å nå de langsiktige målene. 

I vinter, mens A-laget befant seg i Marbella, brøt koronaviruset ut. Det fikk følger for både organisasjonen og A-laget, og klubben måtte ta nødvendige grep. Spillere og ansatte ble permittert, og spillerne måtte en periode trene på egenhånd.

- Hensynet til klubben var viktig i en slik uoversiktlig og ekstrem situasjon som både vi og samfunnet stod i ukene etter nedstengningen av landet 12. mars, sier klubbdirektør Geir S. Vik.

- Det var viktig for oss å ivareta klubben og klubbens økonomi, stå samlet gjennom denne perioden og sørge for å være så godt forberedt som mulig til seriestart. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på måten klubben håndterte denne situasjonen med tanke på involvering og respekt for ansattes situasjon, forklarer Geir.

Aalesund varmer opp til kampen mellom Aalesund og Mjøndalen på Color Line Stadion tiidligere i år.Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB
Aalesund varmer opp til kampen mellom Aalesund og Mjøndalen på Color Line Stadion tiidligere i år.Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Forberedelser

Ett av områdene som klubben ikke har lyktes med i år, er overgangen fra OBOS-ligaen 2019 til Eliteserien 2020, sier Bjørn Erik.

I evalueringen stilles det spørsmål ved hvordan et lag som var så godt i 2019 kunne så til de grader underprestere året etter.

- Vi leverte et strålende 2019, hvor vi rykket opp etter å ha satt ny poengrekord i divisjonen. I tillegg hadde vi levert svært godt mot Eliteserie-motstand i cupen. I evalueringen er det flere spørsmål som har meldt seg. Ble vi for tilfredse med fjoråret? Trodde vi det kom av seg selv? Har vi ikke vært sultne nok? Ble kampene mot Molde, RBK og Viking i cupen en hvilepute?

Sportslig leder Bjørn Erik Melland på tribunen tidligere i år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN
Sportslig leder Bjørn Erik Melland på tribunen tidligere i år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Sportssjefen sier videre at det er stor sannsynlighet for at trenere og spillere undervurderte hva som krevdes individuelt, av kollektivet, spill/motspill, én mot én defensivt, duellspill, dødballer og så videre. Fotball er ferskvare, og det er prosessen som skaper resultater.

- Mye tyder på at noe av forklaringen ligger her, sier Bjørn Erik.

- Vi var dårlig forberedt inn mot en kompakt 2020-sesong, med lite hvile mellom kampene, på et nivå opp i forhold til i 2019. Flere sentrale spillere var ute med skader i oppkjøringen og første del av sesongen, og vi kan umulig ha truffet optimalt med prioriteringene i treningsprosessen. Dette gjorde også at vi ikke fikk gjennomført mer enn én treningskamp, og det ble vanskelig å skape gode relasjoner. Allerede her var vi på defensiven, legger han til. 

Spillestil og spillerstall

Mange har kritisert både spillestil og spillerstall.

- Det ble for ambisiøst å tenke at vi skulle spille ut lag i Eliteserien, spesielt med såpass mange nye spillere inn. Vi hadde ikke spillerstall til det. Vi ble straffet hardt for individuelle feil og klarte ikke å demme opp for motstanderen. Med dårlige opplevelser ble spillerne usikre, og man mistet selvtillit, og det er et faktum at det var ytterst få som var den beste utgaven av seg selv. Vi skulle vokse oss inn i Eliteserien, det klarte vi definitivt ikke, sier klubbens sportslige leder.

Daan Klinkenberg blir sittende igjen på banen etter eliteseriekampen mot Viking på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen / NTB
Daan Klinkenberg blir sittende igjen på banen etter eliteseriekampen mot Viking på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen / NTB

Han sier videre at sport, trenerteamet inkludert, var fornøyd med stallen da vinduet stengte i slutten av juni.

- Spillerne som vi forventet skulle være bærebjelker i laget ble det ikke av ulike grunner. I ettertid, med de utfordringene som er nevnt, er det lett å se at vi burde prioritert litt annerledes. Vi har ikke vært gode nok på dette området i år. Samtidig er det slik at vi må gjøre vurderingene der og da, ut fra de forutsetningene som er til stede.

Trenerbytte

Etter en svak første halvdel av sesongen avsluttet klubben samarbeidet med hovedtrener Lars Bohinen. Inn kom Lars Arne Nilsen, som med sin form for 4-3-3 hadde hatt suksess i både Hødd og Brann.

- Lars Arne tok over en spillergruppe totalt blottet for selvtillit, der flere kun hadde opplevd motgang i AaFK og eksisterende system. Andre hadde opplevd suksess året i forveien. De visste at laget hadde det i seg å prestere, men også hos disse var selvtilliten blitt tynnslitt, forklarer Bjørn Erik.

Med 4-3-3 som utgangspunkt ble det en tung jobb for Lars Arne Nilsen å få noe ut av en gruppe hentet inn, trenet og formet for 3-5-2. Selv om laget var marginer fra flere poeng i de første kampene etter trenerskiftet, så var AaFK til slutt langt unna å snu situasjonen.

- Når seieren ikke kom i løpet av de fem første kampene, som prestasjonsmessig var positive, ble det av ulike grunner sluttkjørt. Balansen i troppen ble svekket i en 4-3-3-formasjon, og vi hadde ikke mulighet til å gjøre store endringer i spillertroppen. I siste del av sesongen ble det mye fokus på å forsvare seg i kampene heller enn å skape og utvikle et eget spill, forteller Bjørn Erik.

Selv med mager poengfangst til nå har klubben veldig troa på suksess under Lars Arne. Han er hentet inn med tanke på et lengre løp, og ansettelsen har bakgrunn i gode samtaler rundt klubbens langsiktige mål og strategier.

- Det blir nå ekstremt viktig å skape et team og spillergruppe som tenker likt rundt spillestil og kultur, og at vi basert på det får på plass en sylskarp treningsprosess hvor vi dyrker både individ og relasjoner i laget. Vi skal spille 4-3-3, ha høyt tempo i spillet, være skapende ved å true ulike rom og være gode i gjenvinningsspillet. Det kommer til å kreve mye av spillerne, og derfor blir rekruttering og utvikling av de riktige spillertypene viktig, poengterer Bjørn Erik.

Rekruttering og utvikling

Bjørn Erik forteller at klubben må ta nye steg på rekruttering av spillere. Klubben har et stort nettverk, men må utnytte det bedre.

- Vi har etablert en systematikk og et stort nettverk rundt spillerlogistikk. Men, vi er nødt til å rigge oss på en måte som gjør at vi får finsiktet potensielle spillere lokalt, nasjonalt og internasjonalt i betydelig større grad for å utnytte potensialet i nettverket. På den måten skal vi kvalitetssikre, både gjennom bruk av statistikk og data, observasjon av trening, kamp og prøvespill, samtaler og det å følge spillere over tid. Dette for at vi i større grad skal sikre at vi signerer de rette spillerne basert på våre strategier, forklarer han.

Det gror godt i AaFKs utviklingsavdeling, her med juniorlaget tidligere i år. Foto: Srdan Mudrinic
Det gror godt i AaFKs utviklingsavdeling, her med juniorlaget tidligere i år. Foto: Srdan Mudrinic

- Vi har signert 38 spillere de siste tre årene. Det er for mange. Vi ønsker primært tre til fem spillere inn i hovedvinduet, og én til to i sommervinduet. Fokuset må i større grad endres fra å rekruttere spillere til å bli rå på å dyrke og utvikle spillere. Og da selvfølgelig gjennom å rekruttere de rette spillerne lokalt, nasjonalt og internasjonalt, legger han til.

Bjørn Erik benytter anledningen til å løfte fram klubbens unge spillere. Det er dem som er framtida. Det gror nemlig godt, påpeker han.

- Vi har veldig mange sultne unge spillere i AaFK, og det er gledelig å se at de er med på å sette standarden i forhold til treningskultur. Disse må vi dyrke videre, og samtidig styrke oss med noen etablerte referansespillere som vil være med på å gjøre vekstforholdene for unge spillere enda bedre. Det blir en nøkkel for oss i årene som kommer, konstaterer han.

Ambisjonene består

Klubbdirektør Geir S. Vik fastholder at AaFK skal stabilisere seg i toppen av norsk fotball etterhvert, og at et nedrykk kun forskyver tidshorisonten på ambisjonene.

- Vi ser ingen grunn til at vi ikke skal klare det. Det vil ta litt mer tid, men våre langsiktige ambisjoner endrer seg ikke, forklarer han.

Både Geir og Bjørn Erik er tydelige på at klubben må utvikles på en rekke områder i 2021.

- Vi er inne i en dønn ærlig evaluering, og vi skal tåle å få presentert sannheten. Det vi lærer gjennom evalueringen skal resultere i konkrete tiltak og prioriteringer knyttet opp mot klubbens planverk. Vi har kommet et stykke på vei, og så skal vi bruke de kommende ukene på å komme i mål, forteller klubbdirektøren.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN 
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN 

 

Annonse fra Obos-ligaen: