Om SunnmørsAkademiet

Hva er egentlig SunnmørsAkademiet?

Annonse:

Foto: AaFK

Formål og Format

SunnmørsAkademiet er et samarbeid mellom AaFK, AaFK Fortuna, Hødd og Sunnmøre Fotballkrets. Formålet er «Mer og bedre barnefotball, på hele Sunnmøre». SunnmørsAkademiet skal være et tilbud til både gutter og jenter, i aldersgruppen 6-12 år. SunnmørsAkademiet er finansiert av Sparebanken Møre.

Hva ønsker vi å få til?

SunnmørsAkademiet skal – gjennom godt samarbeid med klubber – legge til rette for ekstratiltak i alle klubber som ønsker det. Det skal være et lavterskeltilbud som skal bygge opp under, og komme i tillegg til, den gode aktiviteten som allerede eksisterer i klubb. Målet er å bidra til mer og bedre fotballaktivitet på hele Sunnmøre. I tillegg til økt fotballaktivitet gjennomfører Reidar Vågnes – Trenerutvikler i SunnmørsAkademiet – trenerforum i klubber over hele Sunnmøre.

Hva er god aktivitet?

God aktivitet er aktivitet som bidrar til økt fotballglede og økt fotballferdighet. Øvelser som inneholder mange innvolveringer og ballberøringer er teknisk utviklende. Øvelser der barna må ta offensive og defensive valg er taktisk utviklende. Målet er at øktene skal være enkle å organisere, samtidig som de er stimulerende for utøverne.

 

Annonse fra Obos-ligaen: