Styre- og komitémedlemer i AaFK

Annonse:

Ålesund Fotball AS

Ålesund Fotball AS ble stiftet 17. mars 1994 og fungerer som et driftselskap for Aalesunds Fotballklubb. Formålet av Ålesunds Fotballklubb AS er å kunne fremme den sportslige utviklingen i Aalesunds Fotballklubb i årene fremover.

Styret:

Gunnar Haagensen - leder
Mail: [email protected]

Hans Ove Holmøy - Nestleder 
Jan Rune Hurlen - styremedlem 
Egil Gjørtz - styremedlem
Peter Orry Larsen - styremedlem
Maria Elena Kvalen - styremedlem 
Torill Ytreberg - styremedlem

Aalesunds Fotballklubb

Styret:

Gunnar Haagensen - leder
Mail: [email protected]

Hans Ove Holmøy - Nestleder 
Jan Rune Hurlen - styremedlem 
Egil Gjørtz - styremedlem
Peter Orry Larsen - styremedlem
Maria Elena Kvalen - styremedlem 
Torill Ytreberg - styremedlem

Kontrollkomité

Medlemmer: 
Alexander Sørvik
Tore Nordal


Vararepresentanter:
Roar Atle Juliebø
Lene Bratseth

Valgkomtitè

Leder:
Kristin Fjellby Grung 
Tlf: 416 55 916
Mail: [email protected]

Medlemmer:
Ivar Nesset
Tore Lerstad

Varamedlem:
Jan Petter Hagen

Styret i Seniorgruppen

Leder: Aud S. Harjo

Nestleder: Bjørn Sandnes Hoel

Sekretær: Helge Oliver Løvold

Kasserer: Arnstein Slinning

Medlemmer:

Jan Erik Solbjørg

Trygve Solberg Rødal

Synnøve Lied

Annonse fra Obos-ligaen: