Skansen Aktivitet har vært avgjørende for gatelagets suksess

Siden oppstart av AaFK Gatelag i 2018 har Skansen Aktivitet vært en viktig samarbeidspartner for å skape den suksessen laget er. Dette samarbeidet står nå i fare.

Annonse:

Foto:

Skansen er et lavterskeltilbud som tilbyr aktiviteter på dagtid for personer med psykiske vansker. Som de fleste sikkert har fått med seg, har de nå havnet på kommunens kuttliste hvor senteret er foreslått nedlagt. Forslaget skal til politisk behandling, først i formannskapet 14.juni og deretter i kommunestyret 20.juni.

Dersom Skansen Aktivitet avvikles vil dette gi store konsekvenser for gatelaget vårt. I dag deltar Magnus Mansfield og Perry Silseth på hver eneste trening og følger opp spillere utenfor banen. Begge to er ansatt hos Skansen, og vil i neste uke være borte om Skansen avvikles.

Forståelig nok har det vært tunge dager med tårer og fortvilelse for både brukere av Skansen og spillere på AaFK Gatelag. Mange har spørsmål de ønsker svar på. Skansen Aktivitet kaller derfor inn til brukermøte torsdag 13. juni kl. 11.00 for alle som bryr seg og som ønsker å kjempe for senteret.

AaFK Gatelag har stor nytte av samarbeidet med Skansen Aktivitet, og håper selvfølgelig at denne avviklingen ikke blir gjennomført.

-Uten Magnus og Perry klarer vi ikke å lage et så bra tilbud som vi har i dag. På vegne av gatelagsspillere i AaFK og alle brukere av Skansen Aktivitet håper jeg at denne avviklingen ikke blir gjennomført. Den tette oppfølgingen av spillerne som vi har i dag er avgjørende for at de komme tilbake og ønsker å være en del av AaFK Gatelag. De har en kompetanse som vi sårt kommer til å savne om dette blir en realitet, sier samfunnsansvarlig i AaFK, Kristin Herje Nørve.

Annonse fra Obos-ligaen: