NFF skal forbedre VAR

NFF lytter til det som blir sagt og ment om VAR, og erkjenner at alt ikke har fungert optimalt hittil. Se grepene som tas.

Annonse:

Foto: Srdan Mudrinic

 

I 2021 vedtok NFF-styret at VAR skulle innføres som verktøy i Eliteserien 2023. Aalesunds Fotballklubb og de øvrige klubbene i den øverste divisjonen stilte seg bak vedtaket, og ved sesongstart i april i år hadde samtlige stadioner fått VAR-utstyret på plass. Utover sesongen har VAR fått sterk kritikk og mye negativ omtale. Dommerne, spillerne og publikum har fått et nytt verktøy å forholde seg til, og dette verktøyet har ikke fungert bra nok. 

Gjennom sesongen har supportergruppene i Eliteserien ved flere anledninger markert sitt syn på VAR, noe Stormen og Aalesund Support også har gjort på Color Line Stadion gjennom bannerbruk og stille-aksjon.

NFF tar nå syv grep etter innspill fra NTF og toppklubbene for å bedre stadionopplevelsen med hensyn til bruken av VAR.

 

NFF jobber hardt for å forbedre VAR - for å oppnå størst mulig grad av rettferdighet, få flest mulig riktige beslutninger i kampavgjørende situasjoner, samtidig som vi opprettholder mest mulig flyt i spillet og forbedrer stadionopplevelsen. I samråd med Eliteserieklubbene innfører NFF nye tiltak som skal forbedre VAR.

- Vi vet at tidsbruken knyttet til VAR er en kritisk suksessfaktor, noe som toppet seg i kampen mellom Odd og Vålerenga i 15. serierunde. Vi har snakket med Eliteserieklubbene om hvordan vi kan forbedre VAR, slik at vi får mest mulig flyt og spontanitet i og rundt spillet, samtidig som vi sørger for at sjansene for at kritiske avgjørelser blir riktig optimaliseres. Hovedhensikten med innføring av VAR er å beskytte spillet og spillerne. Vi jobber også med å bedre stadionopplevelsen. Vi har tro på at grepene vi tar nå vil ha effekt, sier generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken.

I et møte mellom NFF og Norsk Toppfotball ble følgende 7 punkter spilt inn for å forbedre bruken av VAR i norsk fotball:

1. En felles målsetting om maksimalt 2 minutters behandlingstid

2. Generelt redusere bruken av VAR og spesielt antall ganger hoveddommer må ut å se på skjerm

3. Øke antall kamera til minimum 6 på alle kamper

4. Generelt be assistentdommerne om å ha «lettere» flagg

5. Etter endt sesong skal det gjennomføres både en intern og ekstern evaluering. Spesielt skal vår håndtering i Norge vurderes opp imot situasjonen i andre nasjoner

6. På lengre sikt vurdere teknologien spesielt rettet mot offside og mållinje

7. Gjennomføre en felles informasjonsrunde der det etableres dialog mellom NFF og den enkelte klubb

- Vi setter pris på at klubbene er direkte i sine tilbakemeldinger og kommer med konkrete forbedringsinnspill. Det bidrar til at vi raskere kan gjøre justeringer. Vi jobber alt vi kan for å bli litt bedre hver serierunde – vi har stort fokus på å forbedre VAR, sier Karl-Petter Løken.

Foreløpig status på de 7 punktene fra NTF er som følger:

1. Tiltak for å redusere tidsbruk er innført – eksempelvis for offside. Målet er maksimalt 2 minutter i behandlingstid. På veien mot 2 minutters-målet er delmålet i første omgang å redusere tidsbruken til maksimalt 3 minutter.

2. NFF har en ambisjon om å redusere bruken av VAR. Hovedfokus er på å gjøre dommerlaget enda mer samkjørt og effektivt – slik at bruken av VAR naturlig reduseres.

3. 160 (av 240) kamper produseres med fem kamera. I de øvrige 60 kampene har vi 8-13 kameraer. Det arbeides nå med å øke antall kamera fra fem til seks i Eliteserien og testing av dette skjer nå.

4. NFF vil jobbe aktivt for at assistentdommerne skal bli flinkere til å flagge tidligere på åpenbar offside, slik at kun marginale offside håndteres med «tunge flagg». Det viktigste tiltaket er fokus og trening på dette i kamper. Vi har hatt situasjoner så langt i år der det umiddelbart så ut som offside, men hvor det viste seg ikke å stemme slik at det korrekt ble godkjent mål. Vi ønsker også i det videre å bruke VAR til å sikre at slike avgjørelser blir korrekte – men uten at det går på bekostning av kampopplevelsen.

5. Det skal gjennomføres en ekstern uavhengig evaluering av vår første sesong, der vi også sammenlignes med andre ligaer.

6. NFF vil i nær fremtid ha tett dialog med FIFA om mulig bruk av mållinjeteknologi og automatisk offsidesystem. Vi ser også på mulighetene for en enklere teknologi som kan innlemmes i dagens VAR-oppsett. Det vil si løsninger som kan gjøre det enklere å avgjøre om ballen var inne eller ikke.

7. NFF skal gjennomføre en informasjonsrunde der det etableres dialog mellom NFF og den enkelte klubb.

- I tillegg til punktene over, arbeides det med å bedre stadionopplevelsen med hensyn til bruken av storskjerm og informasjon til publikum. NFF har også ambisjon om å forbedre informasjonen om VAR til allmennheten ved å legge ut oppdaterte nøkkeltall for VAR på fotball.no ukentlig, sier Løken og legger til at NFF vil vi styrke teamet rundt dommersjef Terje Hauge.

Annonse fra Obos-ligaen: