Invitasjon til medlemsmøte

AaFK inviterer til medlemsmøte på Color Line Stadion tirsdag 15. juni kl. 18.00.

Annonse:

AaFK inviterer til medlemsmøte i Color Line salen tirsdag 15. juni kl 18:00. Hovedsak på agendaen vil være boikott eller ikke av Qatar VM 2022. I tillegg vil klubben gi en status rundt A-laget.

Agenda for møtet

1. Qatar-saken
2. A-laget ved Lars Arne Nilsen.

Påmelding

Det er åpnet for 200 til stede og det er bindende påmelding. De første 200 som melder seg på vil få adgang til medlemsmøtet på Color Line Stadion og de med plass vil få en bekreftelse i forkant av møtet. De som ikke får plass vil motta en link til Teams hvor vi sender møtet.

Påmeldingsfrist er mandag 14. juni kl. 14.00

Påmelding her.

 

Agenda for møtet

1. Styrets innstilling

Et enstemmig styre i Aalesunds Fotballklubb støtter flertallsinnstillingen fra Qatar-utvalget, og styreleder Jan Petter Hagen vil utdype styrets syn på saken. Det vil være mulighet å stille spørsmål og diskutere saken for medlemmene.

Medlemmene i AaFK anmodes å følge Styrets innstilling i saken.

2. Status A-laget

Hovedtrener Lars Arne Nilsen gir sine betraktninger rundt sesongoppstarten og sine tanker for resten av sesongen. Det vil være mulighet å stille spørsmål for medlemmene.

I tillegg til hovedtrener og styreleder vil klubbdirektør Geir S. Vik og sportslig leder Bjørn Erik Melland også være til stede på medlemsmøtet.

QATAR-SAKEN

Fotball VM i Qatar 2022 reiser viktige problemstillinger, og det er en utfordrende sak for norsk fotball, klubbene og Norges Fotballforbund (NFF). Spørsmålet rundt boikott eller ikke av fotball- VM har engasjert, og saken vil bli behandlet i ekstraordinært forbundsting søndag 20. juni.

 Et utvalg ble nedsatt av NFFs styre for å belyse situasjonen med basis i innsikt og tilgjengelig fakta. Utvalget bestod av 14 personer, bred sammensatt av personer i og utenfor fotballen, med ulike stemmer i debatten og med viktig faglig kompetanse problemstillingene utvalget skulle vurdere. Utvalget ble ledet av Sven Mollekleiv.

 Utvalgets mandat

Utvalget skal utrede og vurdere hvilke virkemidler som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Virkemidler som må vurderes er tydelige krav til stater som søker arrangementer, boikottaksjoner, «on site»-markeringer og påvirkningsarbeid før, under og etter arrangementer. Vurderingene skal bygge på historiske erfaringer med ulike virkemidler.

 Utvalget skal utrede og foreslå retningslinjer for hvordan NFF og hele norsk fotball gjennomfører all fotballaktivitet (klubb og landslag) ut fra en felles og forpliktende plattform om etterlevelse og styrking av menneskerettigheter. Utvalget skal utrede og anbefale hvordan NFF og norsk fotball, sammen med norske myndigheter og norsk idrett, skal ta en enda tydeligere rolle i kampen mot såkalt sportsvasking i idretten.

 Med utgangspunkt i vurderingen av virkemidler skal utvalget foreslå tiltak for norsk fotball som er best egnet til å styrke arbeidet med å forbedre grunnleggende menneskerettigheter i Qatar. En eventuell boikottbeslutning av VM i Qatar antas å ha betydelige sportslige og økonomiske konsekvenser, både for landslagene (både A- og aldersbestemte), toppklubbene og breddeklubbene. Utvalget skal belyse konsekvensene.

 Utvalgets anbefaling rundt boikott

Flertallet i utvalget, bestående av 12 medlemmer, mener en boikott av VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar. En boikott vil heller ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger. Flertallet legger til grunn at mens det er lite sannsynlig at en boikott vil bidra til varige endringer i hverken Qatar eller FIFA, er det risiko for at det vil medføre at norsk fotball mister innflytelsesmuligheter i en tid hvor internasjonal fotballs verdigrunnlag er under press. Flertallet vektlegger internasjonale arbeidstakerorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner sine uttalelser om at videre dialog med tydelige krav er nødvendig for at reformene skal implementeres og komme alle migrantarbeiderne til gode.

 Et mindretall i utvalget, bestående av 2 medlemmer, ønsker at forbundstinget vedtar en boikott av verdensmesterskapet om det foregår i Qatar. Dersom mesterskapet blir flyttet til et annet arrangørland hvor det ikke er dokumentert systematiske og grove menneskerettighetsbrudd vil Norge delta om vi kvalifiserer oss. Det er viktig at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og renvaske diktaturer.

 Qatar-rapporten i sin helhet er tilgjengelig her: https://www.fotball.no/contentassets/7461da5690f943e880a108642b254213/nff_rapport_qatarutvalget.pdf

 

Annonse fra Obos-ligaen: