Fusjon mellom ÅFAS og AaFK Sponsorservice

Styret i Aalesunds Fotballklubb har besluttet å fusjonere AaFK Sponsorservice AS og Ålesund Fotball AS.

Annonse:

Hei,

Dette innebærer at AaFK Sponsorservice overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til morselskapet Ålesund Fotball AS.

Formålet og gevinsten med en slik fusjon, er en enklere og mer økonomisk selskapsstruktur. AaFK Sponsorservice AS er heleid av Ålesund Fotball AS, og rent forretningsmessig er det svært hensiktsmessig å samle all virksomhet i ett og samme selskap. Fusjonen er allerede gjeldende, og berører ingen ansatte eller ansettelsesforhold.

Dette til informasjon.

Annonse fra Obos-ligaen: