Årsmøtet nærmer seg

Avholdes i slutten av februar.

Annonse:

Foto: Srdan Mudrinic

Torsdag 25. februar kl. 18.00 avholdes det årsmøte i Aalesunds Fotballklubb. Vi kommer tilbake med informasjon om hvor årsmøtet avholdes.

Til behandling foreligger:

1. Vanlige årsmøtesaker.

2. Evt. innkomne saker til behandling.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10.02.2021.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på aafk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Aalesunds Fotballklubb i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Styreleder Jan Petter Hagen - [email protected]

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: