Norge pilot for «Football For The Goals»

For første gang i historien etablerer FN et bærekraftprosjekt i fotballen, med UEFA som partner og Norge som første pilot. AaFK sitter i ei utvidet arbeidsgruppe.

Annonse:

Arbeidsgruppen har som mål å bidra til en fremtid som er mer bærekraftig og her skal også fotballen ta sitt ansvar. 

- Det er en stor ære at både FN og UEFA anerkjenner norsk fotballs arbeid og posisjon for å utvikle konseptet «Football For The Goals» sammen med dem begge og vår mediepartner TV 2.  Vi må alle jobbe sammen for en bærekraftig fremtid, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Fotballen har et ansvar for å iverksette tiltak for å bidra til å skape en bærekraftig fremtid, samtidig som vi sikrer inkludering, likhet og rettferdighet for mennesker lokalt, regionalt, nasjonalt og i hele verden.

— Styreledere Jan Erik Fåne i TFK og Cato Haug i NTF

Unikt samarbeid

Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotball Kvinner (TFK), Norsk Toppfotball (NTF), Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og mediepartner TV 2 går med piloten sammen om å innfri bærekraftsmålene til FN med fotballen som utgangspunkt og plattform.

«Football For The Goals» skal engasjere fotballen og store aktører til å utnytte sportens globale fotavtrykk for å fremme bærekraft, likhet, menneskerettigheter og klimahandlinger ved handlinger som støtter bærekraftmålene. 

- FN anerkjenner den mektige stemmen fotball har i det globale samfunnet og rollen fotball kan spille for å øke bevisstheten rundt FNs bærekraftmål gjennom spillets popularitet. Ikke bare er fotball den mest populære sporten i verden, den er også den mest tilgjengelige. «Football For The Goals» gir en unik mulighet til å øke bevisstheten og få verden til å handle etter FNs bærekraftmål. Vi ser frem til at mange i fotballmiljøet blir med på denne innsatsen over hele verden, sier FNs visegeneralsekretær Amina J. Mohammed.

Vil erstatte granulat

Norsk fotball vil sammen med myndighetene jobbe for å erstatte dagens granulat i kunstgressbaner med annet miljøvennlig materiale innen 2030.

Å redusere bruken av plast og videreutvikle arbeidet med inkludering og likestilling med nye ambisiøse mål vil være en viktig del av prosjektet.

I tråd med FNs krav til at Norge skal være pilot er fotballens rettighetshaver TV 2 med på ”Football For The Goals”.

- Det er et privilegium for TV 2 å være en den del av FNs «Football For The Goals». Vi håper andre i mediebransjen også vil være med  og sørge for oppmerksomhet om fotballens bidrag til et mer bærekraftig samfunn. Vi tror dette er noe alle som er interessert i fotball ønsker å være en del av, sier Olav Sandnes, administrerende direktør i TV 2.  

TV 2 sin hovedoppgave blir å kommunisere ut budskapet og gjøre prosjektet kjent.

- Gir oss kraft

Det unike samarbeidet mellom FN og norsk fotball innebærer at klubbene i Eliteserien og Toppserien samt NISO og mediepartner TV 2 skal jobbe med bærekraftmål på klubb- og liganivå.

Det vil bli utviklet manualer for hvordan arbeidet skal skje i praksis slik at alle i norsk fotball kan bidra til en bærekraftig fremtid.

- Fotballen har et ansvar for å iverksette tiltak for å bidra til å skape en bærekraftig fremtid, samtidig som vi sikrer inkludering, likhet og rettferdighet for mennesker lokalt, regionalt, nasjonalt og i hele verden. Samarbeidet med FN vil gi oss kraft og inspirasjon til å gi hele norsk fotball et markant løft for en mer bærekraftig fotball. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, sier styrelederne Jan Erik Fåne i TFK og Cato Haug i NTF, og NISO-leder Erlend Hanstveit i en felles uttalelse. 

FN ønsker at den norske piloten og manualen for konkrete tiltak skal kopieres og brukes i deres globale utrulling i årene som kommer.

- FN vil uttrykke takknemlighet for hvordan vi kan etablere et globalt program for støtte til bærekraftsmålene med utgangspunkt i samarbeidet med norsk fotball. Vi vil alltid anerkjenne Norges banebrytende eksempel når vi går videre med dette, sier Maher Nasser, direktør for Outreach Division i FNs avdeling for global kommunikasjon.

FNs Bærekraftsmål

  • De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt av verdensledere på det historiske toppmøtet for bærekraftig utvikling i september 2015.
  • Målene omfatter alt fra helse, til likestilling og utdanning, og mobiliserer innsats over hele verden for å få slutt på alle former for fattigdom, bekjempe ulikheter og takle klimaendringer innen 2030.

Les mer om bærekraftsmålene på FN sine sider

Annonse fra Eliteserien: