Stadionreglement

Vi er svært glade for å ta deg imot, og ønsker deg velkommen til Color Line Stadion. For at arrangementet skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte, ber vi deg være oppmerksom på følgende:

Annonse:

- Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg og anvisninger arrangør gir.

- Gyldig adgangstegn/billett er påkrevet og må forevises på forespørsel. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser, eller oppholde deg på andre tribuner/seksjoner.

- Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er forbudt under kampens gang.

- Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc. Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc. er tillatt.

- Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

 • Følgende effekter er det forbudt å ta med inn på stadion:
  • Kniver, våpen eller effekter som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko.
  • Fyrverkeri
  • Røykbokser
  • Flasker av glass eller plast og thermos
  • Alkohol eller andre rusmidler
  • Profesjonelt fotoutstyr
  • Videokameraer/lydbånd
  • Dyr med unntak av førerhunder
  • Bannere, flagg e.l. med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap.
  • Laserpenner e.l.
  • Kamera-/mobiltelefonstativ (sefie-sticks)
  • Paraply, kan legges i inngangen på eget ansvar

- Voldsom eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk kan føre til bortvisning fra arenaen.

 • Det er forbudt å:
  • Ta seg inn på spillebanen
  • Kaste ting på andre eller inn på spillebanen
  • Vise rasistisk holdning
  • Stå på seksjoner med seter

- Det er forbudt å røyke på stadion. Dette gjelder også e-sigarett.

- Det er ikke tillatt å ta med inn eller bruke balaklava (finlandshette) eller lignende heldekkende hodeplagg.

- Arrangøren har ikke økonomisk ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

- Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.

- Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

- Berusede personer bortvises fra stadionområdet.

- Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.

- Stadionområdet er videoovervåket.

- Mobiltelefon og kamera kan kun benyttes til personlig og privat bruk fra din plass. Det er forbudt å videreselge bilder.

- Videresalg av billetter på stadionområdet er forbudt.

- Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

- Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.

- Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet for de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.

Stadionreglementet blir håndhevet av AaFKs verter, ansatte og innleide vakter.

 

 

Annonse fra Eliteserien: