Priser sesongkort 2020

Annonse:

V = Voksen (Fylt 16 år før 01.07.20)
B = Barn (Fyller 16 år etter 01.07.20 og er over 3 år)
H = Honnør (100% ufør el pensjonist som har fylt 67 år)
S = Student (Har studentbevis el elevbevis fra vid. skole)
2+2 = 2 voksen + 2 Barn/Honnør/Student  

Sesongkortbestilling 

Priser sesongkort 2020 

 

Annonse fra Eliteserien: