Kontakt

Annonse:

Arbeidsgruppa for Historisk Arkiv gjør historien tilgjengelig

Styret i seniorgruppa i AaFK tok i 2010 initiativ til å opprette en arbeidsgruppe for å ta vare på historisk klubbmateriale. Arbeidet har siden da vært ledet av Bent Brande.

Vi vil gjerne motta historisk klubbmateriale, f.eks. bilder, artikler, avisutklipp og utstyr.

Vi ønsker å gjøre det klubbhistoriske materiale tilgjengelig. Vi vil derfor bistå med opplysninger om vårt materiale til de som ønsker det.

Dere kan også besøke oss etter nærmere avtale.

På denne siden vil dere finne alle medlemsbladene i perioden 1950-1979, jubileumsutgivelsene og fire bøker. Alle disse er søkbare.

I de andre kapitlene på denne siden vil dere også finne eksempler på annet historisk klubbmateriale som dere vil kunne få opplysninger om ved å kontakte oss.

Kontaktopplysninger:

E-post: [email protected] eller telefon 46 78 71 04.

 

Annonse fra Obos-ligaen: