Årsmøte i AaFK

Årsmøte i Aalesunds Fotballklubb avholdes tirsdag 27. februar kl. 18.00 på Color Line Stadion 3. etasje. 

Annonse:
Til behandling foreligger:

1. Vanlige årsmøtesaker.
2. Innkomne saker til behandling.

Frist for saker til behandling var tirsdag 13.02.2018.

Saker som skal behandles:

VEDTEKTSENDRING                                                                                     

Valgkomitéen har sendt inn forslag til vedtektsendring i forbindelse med årsmøtet. Dette for å harmonisere vedtektene i ÅFAS og Ålesund Fotball. I ÅFAS kan det velges inntil 7 medlemmer. Det kan det også i Ålesund Fotball inkl varamedlemmet. For bedre harmonisering ønsker vi at varamedlemmet evt blir et ordinært styremedlem og fremmer følgende vedtektsendring:

Endring § 13 årsmøtets oppgaver, punkt 11b:
Fra inntil fire styremedlemmer og ett varamedlem, endres til:

Inntil fem styremedlemmer

Styret i AaFK har gjort følgende vedtak om saken:

«Styret godkjenner valgkomiteens innstilling til vedtektsendring og fremlegger det for Årsmøtet 2017.»

FK FORTUNA ÅLESUND                                                                              

Styret og Daglig leder i AaFK er blitt kontaktet av FK Fortuna vedr muligheter for et tettere samarbeid med Aalesunds Fotballklubb. Det har vært avholdt ett kort møte hvor Daglig leder og Styreleder fra AaFK og Styreleder og to styremedlemmer fra FK Fortuna var tilstede. Saken har også vært behandlet i styret til AaFK.

FK Fortuna ønsker et tettere samarbeid med AaFK; mulig endre navn til AaFK Dame, spille i AaFK-drakt, kjøpe tjenester som regnskap, fysioterapeut/medisin, treningsrom, men opprettholde egen økonomi og eget styret. De ønsker primært å fortsette å spille på Aksla Stadion.

Styret i AaFK har gjort følgende vedtak om saken:

«Styret ber Årsmøtet i AaFK om fullmakt til å gå i dialog med FK Fortuna for kartlegging av fremtidig samarbeid, og evt inngå avtale.»

Styret

Annonse fra Obos-ligaen: